Lastige gevallen

Stalking

Een stalker is iemand die je achtervolgt, je in de gaten houdt of je voortdurend lastigvalt. Dat kan op straat, maar ook online of via je smartphone. Als iemand je voortdurend belt, sms’t en/of berichten stuurt via WhatsApp, Snapchat of Instagram, terwijl je aangeeft dat je dit niet wilt, dan is dit stalking.

Lees de tips aandachtig door als je wordt gestalkt. Op de websites onder ‘Info’ vind je nog veel meer tips en advies over stalking.

 Tips

  • Blijf er niet alleen mee rondlopen als je wordt gestalkt.
  • Verwijder de persoon van al je sociale media.
  • Praat erover met je vrienden, ouders, leraar, vertrouwenspersoon, een meldpunt of de politie.
  • Neem foto’s of maak video’s van de stalker of de zaken waarmee hij je lastigvalt.
  • Neem (telefoon)gesprekken op.
  • Noteer alle bijzonderheden in een verslag met dag en tijdstip. Noteer ook de namen van eventuele getuigen.
  • Print e-mailberichten uit en schrijf sms-berichten op.
  • Doe een melding en aangifte als het stalken niet stopt of overgaat in bedreiging.
  • Maak screenshots van de gesprekken.
  • Sla gesprekken op of mail ze naar jezelf.

Info
Kijk op de volgende websites voor nog veel meer tips, info en advies over stalking:

Doen!

Word je gestalkt? Neem dan contact op met De Kindertelefoon en/of Vraaghetdepolitie.nl voor advies en hulp. De Kindertelefoon staat ook voor je klaar als je alleen even je verhaal kwijt wilt.

De Kindertelefoon

Hulp

Bel direct

Telefoonnummer is 0800 0432. Het bellen van de kindertelefoon is gratis.
Deze dienst is (ook) anoniem beschikbaar.

Hulp

Open chat

Deze dienst is (ook) anoniem beschikbaar.

Hulp

Ga naar forum

Deze dienst is (ook) anoniem beschikbaar.

Vraaghetdepolitie.nl

Hulp

Open chat

Elke dinsdag en donderdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
Deze dienst is niet anoniem.

Hulp

Ga naar website

Voor het antwoord op al jouw vragen over veiligheid.
Deze dienst is (ook) anoniem beschikbaar.

Melding doen
Een melding* van stalking kun je het beste bij de politie doen. Omdat de grens tussen stalken en bedreiging niet altijd duidelijk is, en soms heel klein, is de politie de aangewezen organisatie om een melding te doen van stalking. Want mocht er sprake zijn van strafbare feiten, kun je meteen aangifte doen.

*Let op: Als je jonger bent dan zestien jaar, is het verstandig om een volwassene mee te nemen naar het bureau als je melding gaat doen.

Aangifte doen
Het is strafbaar als een volwassene je online lastigvalt voor (cyber)seks, je bedreigt of chanteert. Je kunt hiervan aangifte** doen.

**Let op: Als je jonger bent dan zestien jaar, is het verstandig om een volwassene mee te nemen naar het bureau als je aangifte gaat doen.

Politie

Melden, Hulp, Aangifte doen

Ga naar website

Je kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie.
Deze dienst is niet anoniem.

Melden, Hulp, Aangifte doen

Bel direct

De stelregel is: geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kun je terecht met al jouw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zondig word je snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau.
Deze dienst is niet anoniem.

Melden, Hulp, Aangifte doen

Bel direct

Gratis. 112 Spoed.
Deze dienst is niet anoniem.