Naar overzicht

MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Het meldpunt internet discriminatie is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. MiND is ondergebracht bij NL Confidential (voorheen Stichting M.).

Nederland kent over het algemeen een degelijk moderatiebeleid. Toch blijven er altijd discriminerende uitingen verschijnen die onnodig kwetsend zijn voor groepen binnen onze samenleving. Burgers kunnen dit melden via het digitale meldformulier op deze website.

Werkwijze
Na het ontvangen van een melding over een discriminerende uiting onderzoekt MiND allereerst of de uiting (nog) online staat. Vervolgens beoordeelt MiND of de uiting strafbaar is op basis van artikel 137c t/m 137e van het Wetboek van Strafrecht en de bijbehorende jurisprudentie. Als dit het geval blijkt, dan verzoekt MiND de beheerder of moderator van de betreffende website om de uiting te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten naar aanleiding van een aangifte.

Zo bereik je MiND:

Naar overzicht