Naar overzicht

Deelnemende organisaties

Helpwanted.nl

Helpwanted.nl is een website over online seksueel misbruik. Je kunt bij ons terecht voor advies als je te maken hebt (gehad) met online seksueel misbruik. Je vindt hier ook informatie over wat het is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen. Ook kun je met ons chatten.

Naast Helpwanted.nl zijn ook de programma’s Meldpunt Kinderporno en Stop it Now! ondergebracht bij het EOKM.

De medewerkers zijn allemaal professionals met kennis over online seksueel misbruik en datgene wat je kunt doen wanneer jij er mee te maken hebt. Natuurlijk behandelen zij alle meldingen vertrouwelijk.

Zo bereik je Helpwanted.nl:

Naar overzicht