Naar overzicht

Deelnemende organisaties

Veilig internetten

Veilig internetten is een website waar je tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunt vinden over wat je kunt doen en laten om veilig te internetten. Je vindt er bijvoorbeeld tips hoe je veilig omgaat met je online privacy, hoe je veilig gebruik maakt van wifi en wat je kunt doen en laten op sociale media. Deze site is bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet.

Veiliginternetten.nl is geen helpdesk
We geven geen adviezen en geen ondersteuning bij het verhelpen van (individuele) ICT-problemen. Bij diverse onderwerpen staat vermeld bij wie je terecht kunt voor individueel advies en ondersteuning.

Over de initiatiefnemers
Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en KLimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cybersecurity Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

Zo bereik je Veilig internetten:

Naar overzicht