Naar overzicht

Pestweb is bedoeld voor iedereen die in Nederland op school zit en op wat voor manier dan ook met pesten te maken heeft. Niet alleen leerlingen die gepest worden, maar ook kinderen en jongeren die iemand kennen die gepest wordt en pesters zelf, zijn welkom bij Pestweb.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het belangrijk dat er een plek is waar leerlingen met hun verhaal over pesten terecht kunnen. Daarom is in 2004 Pestweb opgericht.

Zo bereik je Pestweb:

Naar overzicht