Naar overzicht

Over Meldknop.nl

Op Meldknop.nl vind je informatie over en hulp bij internetproblemen. Op elk moment van de dag kun je naar deze website komen. Wij geven je informatie om te kijken of je je probleem zelf kunt oplossen.

Op Meldknop.nl zie je direct de onderwerpen waar je informatie kunt vinden over: pesten, seks, misbruik en lastiggevallen. Word je bijvoorbeeld gepest op Facebook? Dan klik je op ‘pesten’. Hier kun je kiezen uit verschillende onderwerpen die met pesten te maken hebben.

Kom je er zelf niet uit? Dan verwijzen we je zo snel mogelijk door naar de juiste organisatie. Daar kun je dan (anoniem) je verhaal doen, advies vragen of je probleem melden. Die organisatie zoekt dan samen met jou naar een oplossing. Bij ernstige gevallen moet je misschien aangifte doen bij de politie. Ook daarover vind je op Meldknop.nl informatie. Bijvoorbeeld over wat strafbaar is en hoe je je voorbereidt op een aangifte.

Initiatiefnemers en deelnemende organisaties
Meldknop.nl is een initiatief van Veilig internetten in samenwerking met het Meldpunt Kinderporno. Aangesloten organisaties om de hulpvragen van jongeren te beantwoorden, zijn momenteel Helpwanted.nlVraaghetdepolitie.nl, MiND en Pestweb. Klik op de logo’s onderaan de pagina voor meer informatie over de initiatiefnemers en deelnemende organisaties.

Privacy
Alle aangesloten organisaties bij Meldknop.nl behandelen jouw persoonsgegevens en informatie vertrouwelijk. Bij sommige organisaties kun je ook anoniem je verhaal kwijt of een melding doen. Bedenk wel, dat als je dit doet, zij achteraf geen contact met je kunnen opnemen. Daarom is het soms toch verstandig een e-mailadres (of andere gegevens) achter te laten.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@veiliginternetten.nl.

Volgen
Volg Meldknop.nl op Twitter via @meldknop.

Deelnemen aan Meldknop.nl?
Heb je interesse om met jouw organisatie deel te nemen aan Meldknop.nl? Neem dan contact op met Veilig internetten via info@veiliginternetten.nl.

Naar overzicht