Naar overzicht

Over Meldknop.nl

Op Meldknop.nl vind je informatie over en hulp bij internetproblemen. Op elk moment van de dag kun je naar deze website komen. Wij geven je informatie om te kijken of je je probleem zelf kunt oplossen.

Op Meldknop.nl zie je direct de onderwerpen waar je informatie kunt vinden over: pesten, seks, misbruik en lastiggevallen. Word je bijvoorbeeld gepest op Facebook? Dan klik je op ‘pesten’. Hier kun je kiezen uit verschillende onderwerpen die met pesten te maken hebben.

Kom je er zelf niet uit? Dan verwijzen we je zo snel mogelijk door naar de juiste organisatie. Daar kun je dan (anoniem) je verhaal doen, advies vragen of je probleem melden. Die organisatie zoekt dan samen met jou naar een oplossing. Bij ernstige gevallen moet je misschien aangifte doen bij de politie. Ook daarover vind je op Meldknop.nl informatie. Bijvoorbeeld over wat strafbaar is en hoe je je voorbereidt op een aang